bilibili专属免流卡App是由bilibili官方联合中国联通推出的定制专属B站免流量卡,广大B站用户可以使用bilibili专属免流卡享受每个月的免费流量上限为40GB,在线观看和下载B站视频都可以,有了bilibili免流卡,随时随地尽情逛B站。 bilibili专属免流卡特色: 视频播放,下载免流量 有了bilibili免流卡,随时随地尽情逛B站 观看直播免流量 即使出门在外,也不会再错过偶像直播啦,第一时间与偶像弹幕互动 bilibili专属免流卡介绍: 和此前我们见到的其它定制手机卡一样,B站的手机…

2021年5月29日 0条评论 1点热度 阅读全文